نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در تاریخ 1393/05/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 67 ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت مجمع مورخ 1400/02/28 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر ( تغییر مفاد مواد 19 و 25 اساسنامه)
اصلاحیه تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/24 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی و تغییر حسابرس)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/24 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی و تغییر حسابرس)
تغییر بند (و) ماده 22 اساسنامه صندوق (حداکثر میزان مشارکت سرمایه گذاران در صندوق)
تغییر متولی صندوق، مجمع مورخ 1399/03/03
تغییر مفاد بند (د) ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت مورخ 23/01/1396
تغییر ماده 6 اساسنامه صندوق در خصوص محل اقامت صندوق مورخ 29/07/1396
تمدید دوره فعالیت
تغییر حسابرس صندوق
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/02/08