نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در تاریخ 1393/05/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 12 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تاییدیه مجمع مورخ 1400/02/28 تغییرات امیدنامه (اصلاح ترکیب دارایی ها، هزینه حسابرس)
تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/12/24 ساعت 15 (تغییر هزینه های نرم افزار، حسابرس و مجامع صندوق)
تغییر بند (9-3) کارمزد مدیر و بند (2-2-3) ترکیب دارایی های صندوق
تغییر مفاد بند (10) امیدنامه صندوق (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق)
تغییر بند (10) امیدنامه صندوق (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) مجمع مورخ 1399/02/10
تغییر در مفاد بند (2/2) و (2/3) امیدنامه مجمع مورخ 1398/08/08
تغییر در مفاد بند 4/8 امیدنامه مجمع مورخ 1398/07/06 (تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری)
تغییر در بند 9/3 امیدنامه مجمع مورخ 1398/06/13 (تغییر شرح نحوه محاسبه هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها/اضافه شدن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق ها)
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1398/02/07
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1398/01/11
تغییر متولی صندوق و تمدیید دوره فعالیت مورخ 28/05/1396
صفحه تصحیح شده امیدنامه در خصوص کارمزد تصفیه صندوق
تغییر کارمزد مدیر، تغییر هزینه نرم افزار و حذف پرداخت دوره ای
تغییر کارمزد متولی و حداقل تعداد واحدهای صندوق
تغییر کارمزد حسابرس صندوق
تغییر حد نصاب های سرمایه گذاری صندوق و کاهش کارمزد ضامن نقدشوندگی
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/02/08
افزایش حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق
افرایش سقف هرینه های دسترسی به نرم افزار و هزینه های برگزاری مجامع