نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند،مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در روز شنبه مورخ 1396/01/08 رأس ساعت 14 در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد

 

1)      تصویب صورت­های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30،

2)      تصویب حدنصاب جدید ترکیب دارایی­های صندوق،

3)      تغییرماده 67 اساسنامه،

           4)      اضافه نمودن یک بند به اساسنامه صندوق،

5)      تغییر بند ج ماده 2-2-1 امیدنامه،

6)      سایر موارد،


مدیر صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
شرکت تأمین سرمایه سپهر