نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر راس ساعت ١٤ و ١٤:٣٠ روز یکشنبه ١٣٩٥/٠٩/٢١ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر و در خصوص تغییر حسابرس و افزایش حق الزحمه حسابرس، با حضور ١٠٠% از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مدیر، متولی، حسابرس، ضامن نقد شوندگی صندوق برگزار گردید.