نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند،مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در روز شنبه مورخ 1396/07/29 رأس ساعت 14 در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم گیری در خصوص
:موضوعات به شرح زیر می باشد
تغییر در مدل محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق-
تغییر محل اقامت مدیر صندوق-
حذف پرداخت سود دوره¬ای صندوق-