نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در روز سه شنبه مورخ ١٨/١٢/١٣٩٤ رأس ساعت ١٥  در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

١) تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٤،
٢) سایر موارد،

مدیر صندوق همیان سپهر
شرکت تأمین سرمایه سپهر