نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

  •  به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند،مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در روز شنبه مورخ 1396/05/28 رأس ساعت 14 در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد.دستور جلسه مجمع، تصمیم گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می باشد:
    ١- تمدید دوره فعالیت صندوق،
    ٢-تغییر رکن متولی صندوق،

مدیر صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
شرکت تأمین سرمایه سپهر