نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

 

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند،مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٦/٠١/٢٣رأس ساعت ١٥ در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد.دستور جلسه مجمع، تصمیم گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می باشد:

١- تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ١٣٩٥/٠٩/٣٠

٢-تغییر در جدول ترکیب داراییها در امیدنامه صندوق،

مدیر صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

شرکت تأمین سرمایه سپهر