نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در روز چهارشنبه مورخ ٠٤/٠٩/١٣٩٤ رأس ساعت ١٠ صبح در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

١) افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق،
٢) افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها،
٣) سایر موارد،

مدیر صندوق همیان سپهر
شرکت تأمین سرمایه سپهر