نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

بمجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر راس ساعت ١٤ روز یکشنبه ١٣٩٣/١٢/١٧ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر با حضور ١٠٠% از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مدیر، متولی، حسابرس، ضامن نقد شوندگی صندوق به منظور تصویب صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره منتهی به ١٣٩٣/٠٩/٣٠ برگزار گردید و پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و همچنین گزارش نماینده حسابرس، صورت‌های مالی صندوق تصویب شد.