نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به استحضار می‌رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 رأس ساعت 12 در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

1- تغییر در مفاد بند (9-3) امیدنامه در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها،

2- تمدید دوره فعالیت صندوق،

3- سایر موارد .