نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر می رساند مجمع صندوق در خصوص 
تغییر کارمزد حسابرس   در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١٧ برگزار گردید.