نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق همیان سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه ­گذاری همیان سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 121/99228 مورخ 1398/09/10)، جناب آقای حمید محمدی شاد جایگزین جناب آقای مهدی آسیما در گروه مدیران سرمایه ­گذاری صندوق یاد شده گردیدند.

 

مدیر صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

        (شرکت تأمین سرمایه سپهر)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل