نصب همراه صندوق fundMobileApp

سرمایه گذاری صندوق همیان سپهر در بازار پایه فرابورس ایران، مصوبه مجمع 1398/08/08

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، در مجمع مورخ 1398/08/08 صندوق سرمایه­ گذاری همیان سپهر، اصلاح دارایی ­های قابل سرمایه­ گذاری صندوق و هم­چنین اضافه نمودن حدنصاب سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران به جدول ترکیب دارایی ­های صندوق مورد تصویب قرار گرفت.