نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند، مجمع سالیانه صندوق همیان سپهر در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١٧ در خصوص:
١. تصویب صورتهای مالی منتهی به ١٣٩٣/٠٩/٣٠
٢. سایر موارد
به آدرس: تهران.خیابان آفریقا (نلسون ماندلا). نبش آرش غربی. پلاک١١٣. طبقه چهارم ساختمان سپهر آفریقا برگزار می گردد.