نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/23
کل خالص ارزش دارائی ها 4,730,019,642,254 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,249,068 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,273,614 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,327,527 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 420,481

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/06

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

فاطمه بياتي مشعوف، سيد امير اعتمادي، پريسا السادت طباطبائيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

enamad