نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٥/٠٩/٢١ رأس ساعت ١٤ در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

١) تغییر حسابرس صندوق،
٢) تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق،
٣) سایر موارد،

مدیر صندوق همیان سپهر
شرکت تأمین سرمایه سپهر