نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق همیان سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/63798 مورخ 1399/02/16)، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق همیان سپهر از 200،000 واحد به 500،000 واحد انجام پذیرفت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل