نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/55090 مورخ 1398/07/15 ) ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از ساعت 16 به ساعت 20 روزهای کاری افزایش یافت.

    " مدیر صندوق"


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل