نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع مورخ 1398/07/06

مجمع صندوق سرمایه ­گذاری همیان سپهر ثبت شده به شماره 34378 و شناسه ملی 14004279139 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی 11273 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز  و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/07/06 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک 113، طبقه سوم، کدپستی 1917743157 تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص مهلت های تعیین شده در پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع بند (8-4) امیدنامه صندوق