نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع سالیانه صندوق همیان سپهر مورخ 1398/02/08

مجمع صندوق سرمایه ­گذاری همیان سپهر ثبت شده به شماره 34378 و شناسه ملی 14004279139 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی 11273 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/02/07 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک 113، طبقه سوم، کدپستی 1917743157 تشکیل گردید.